डीएचएल / फेडएक्स 1 मे 2021 ते 6 मे पर्यंत बंद असल्यामुळे आम्ही ऑर्डरसाठी 7 मे रोजी वस्तू पाठवू. धन्यवाद. साभार